บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างจัดกิจกรรมสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2561

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: PO012_2561.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 11 มกราคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 11 มกราคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: RE PO012_2561-0001.pdf

ปีงบประมาณ: 2561