บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้ดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายสำหรับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : downlond

ประกาศ ณ วันที่ 7่ กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :download

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565