บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมทักษะด้าน AI IoT ML (AI IoT ML Skill) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 3 เมษายน 2566 และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 4 เมษายน 2566

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2566