บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างจัดทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อส่งเข้าประกวด ASEAN ICT Awards 2019 (AICTA2019)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562