บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: anual rep price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 21 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 21 กุมภาพันธ์ 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re annual report.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

ไฟล์ข้อมูลแสดงสาระสำคัญในสัญญา: จ้างเหมาบริการทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 โดยวิธีคัดเลือก.pdf