บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2561 (Annual Report 2018)

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง_.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 15 มกราคม 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 22 กุมภาพันธ์ 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลการคัดเลือก.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์, 2562