บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างจัดทำหนังสือรายงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (Annual Report 2022) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2565 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 26 กันยายน 2565 และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 27 กันยายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565