บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนา Applications และประยุกต์ Free Online Service เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 009/2560

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: 009-60price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 6 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศ: 009-60.19.12.59.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 21 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: app-free.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 19 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศ: รายละเอียด

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 6 ธันวาคม 2559

ปีงบประมาณ: 2560