บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผลิตวีดิทัศน์การขับเคลื่อน ASEAN Digital Hub เพื่อนำเสนอในวันที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562