บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างทำวีดีโอคลิปและประชาสัมพันธ์นำเสนอผลงานนวัตกรรมดิจิทัลดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อส่งเข้าประกวด ASEAN Digitals Awards ๒๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566