บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานซอฟต์แวร์ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อส่งเข้าประกวด ASEAN ICT Awards 2018 (AICTA2018) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ebid008-2561 price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 23 เมษายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 11 พฤษภาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re clip vdo.pdf

ไฟล์ประกาศ: ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ 23 เม.ย - 3 พ.ค2561

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 23 เมษายน 2561

ปีงบประมาณ: 2561