บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานซอฟต์แวร์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อส่งเข้าประกวด ASEAN ICT Awards 2020 (AICTA 2020)

การประกวดราคาจ้างทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานซอฟต์แวร์ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อส่งเข้าประกวด ASEAN ICT Awards 2020 (AICTA 2020) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2563 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 : download ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563