บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่างและศูนย์ ASEAN Smart Cities Network Center

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่างและศูนย์ ASEAN Smart Cities Network Center โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะ: download
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2565

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2565