บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้ดำเนินการจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการ ASEAN Smart Cities Network (ASCN) โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: price_001 (1).pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 24 พฤษภาคม 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 24 พฤษภาคม 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re ASCN_001.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: ศุกร์, 24 พฤษภาคม, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: ศุกร์, 24 พฤษภาคม, 2562