บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้ดำเนินกิจกรรม ASEAN Smart Cities Network Big Bang โดยวิธีคัดเลือก

การจ้างผู้ดำเนินกิจกรรม ASEAN Smart Cities Network Big Bang โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562