บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง และศูนย์ ASEAN Smart Cities Network Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง download ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2564 download ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 กันยายน 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 17 กันยายน2564 downlond

ประกาศยกเลิก download ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564