บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง และศูนย์ ASEAN Smart Cities Network Center ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางdownload ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 5 ตุลาคม download ประกาศ ณ วันที 30 กันยายน 2564

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 8-28 ตุลาคม 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 downlond

ผู้ชนะการเสนอราคา downlond ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564