บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารโครงการพัฒนาและส่งเสริมสตาร์ทอัพอาเซียน (ASEAN Startup Hackathon) โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562