บริการ
TH
EN
TH
CN

การซื้อระบบบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564