บริการ
TH
EN
TH
CN

ซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านข้อมูลขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2564