บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

การจ้างตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563