บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

การจ้างตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565