บริการ
TH
EN
TH
CN

การซื้อ Azure Cloud Platform สำหรับ Coding Thailand

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

วันที่ประกาศราคากลาง: 7 พฤษภาคม 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 7 พฤษภาคม 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลการคัดเลือก.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: อังคาร, 7 พฤษภาคม, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: อังคาร, 7 พฤษภาคม, 2562