บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบอาคาร B ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์อ(e-bidding)

ราคากลาง download ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2565

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 19-22 เมษายน 2565 download ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2565 และเสนอราคาผ่านระบบวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 download ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา downlond ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565