บริการ
TH
EN
TH
CN

เช่าบริการระบบสำรองข้อมูล โดยวิธีตกลงราคา

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: ตกลงราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: pr6010008.pc_.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 21 กรกฎาคม 2560

ปีงบประมาณ: 2560