บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผู้บริหารโครงการจัดทำระบบ Digital Workers Resource Pool และประชาสัมพันธ์เชิญชวน

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Auction

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

วันที่ประกาศราคากลาง: 21 ธันวาคม 2559

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 21 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดจ้างDigital worker.pdf

ปีงบประมาณ: 2560