บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างพิมพ์หนังสือ Big Data กับการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค New Normal และโปสการ์ด สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi

จ้างพิมพ์หนังสือ Big Data กับการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค New Normal และโปสการ์ด สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565