บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และบิ๊กดาต้า ปี ๒๕๖๓ คาดการณ์แนวโน้ม ๓ ปี ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 26 มีนาคม 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 : download ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2564