บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างออกแบบอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง

การจ้างออกแบบอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564