บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างออกแบบอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและ IOC

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 15 สิงหาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 9 พฤศจิกายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลการคัดเลือก.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: จันทร์, 10 กันยายน, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: จันทร์, 10 กันยายน, 2561