บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาจัดกิจกรรม Business Matching โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p-business.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 19 เมษายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 19 เมษายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-business.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561