บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างจัดกิจกรรมพิธีมอบป้ายส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) คูปองดิจิทัล เพื่อยกระดับเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม

การจ้างจัดกิจกรรมพิธีมอบป้ายส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) คูปองดิจิทัล เพื่อยกระดับเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565