บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างบริหารจัดการเจรจาธุรกิจ (Business Trip) ณ กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

วันที่ประกาศราคากลาง: 20 พฤศจิกายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 20 พฤศจิกายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลการคัดเลือก.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: อังคาร, 20 พฤศจิกายน, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: อังคาร, 20 พฤศจิกายน, 2561