บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการบันทึกภาพ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเปรียบราคา ประกาศเลขที่ 011/2559

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: 007-2560price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 8 ธันวาคม 2559

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 21 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: CC011-2560.pdf

ไฟล์ประกาศ: รายละเอียด

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 8 ธันวาคม 2559

ปีงบประมาณ: 2560