บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการบันทึกภาพ ครั้งที่ 3 โดยวิธีพิเศษ

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: พิเศษ

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: 007-2560price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 20 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 20 กุมภาพันธ์ 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลคัดเลือก

ปีงบประมาณ: 2560