บริการ
TH
EN
TH
CN

การซื้อข้อมูลอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: ตกลงราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p-buy data.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 28 สิงหาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 27 สิงหาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-buydata.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: อังคาร, 28 สิงหาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: อังคาร, 28 สิงหาคม, 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561