บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดซื้อเครื่อง Printer จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง printer.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 3 พฤษภาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 9 พฤษภาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re printer.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561