บริการ
TH
EN
TH
CN

เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน ๕ คัน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

ประกาศยกเลิก : [download]
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565