บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถยนต์สำหรับสำนักงาน สาขาภาคอีสานตอนกลางจำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2561

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: price car kh.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 31 มกราคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 2 กุมภาพันธ์ 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re car kh.pdf

ปีงบประมาณ: 2561