บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถยนต์สำหรับสำนักงาน สาขาภาคเหนือตอนบนจำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2561

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลางเช่ารถ-ชม.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 30 มกราคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 30 มกราคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re car ch.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561