บริการ
TH
EN
TH
CN

เช่ารถยนต์สำนักงานและจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๕ คัน ระยะเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566