บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถยนต์ สำหรับสำนักงานสาขาภาคตะวันออกจำนวน 1 คัน

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2562