บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถยนต์ สำนักงานสาขาภาคอีสานตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

วันที่ประกาศราคากลาง: 6 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 14 กุมภาพันธ์ 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลการคัดเลือก.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พุธ, 6 กุมภาพันธ์, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พุธ, 6 กุมภาพันธ์, 2562