บริการ
TH
EN
TH
CN

เช่ารถยนต์สำนักงานและจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565