บริการ
TH
EN
TH
CN

เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565 : download

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2565 : download

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 - 19 กันยายน 2565 : download
เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 20 กันยายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2565