บริการ
TH
EN
TH
CN

การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง

การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง

ราคากลาง : download ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :download ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564