บริการ
TH
EN
TH
CN

การซื้อระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ภายในสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: CCTV Ph price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 14 มีนาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 14 มีนาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re CCTV.pdf

ปีงบประมาณ: 2561