บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล แก่เยาวชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2567