บริการ
TH
EN
TH
CN
หลักสูตรโครงการยกระดับทักษะการพัฒนาและใช้งานแพลตฟอร์ม ข้อมูลเมือง (City Data Platform : CDP) รุ่นที่ 1

หลักสูตรโครงการยกระดับทักษะการพัฒนาและใช้งานแพลตฟอร์ม ข้อมูลเมือง (City Data Platform : CDP) รุ่นที่ 1

รายละเอียดโครงการ

ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 30 คน

สถานที่อบรม : อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

https://www.goo.gl/maps/rrxB5CaZxbPknBez6

อบรมระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร 3900 บาท

หมายเหตุ : รบกวนผู้เรียนนำ notebook มาด้วยเพื่อใช้ในการเรียน

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2566 ลงทะเบียนได้ที่ https://www.forms.gle/eytzZ2fXocRwe1JA8 หรือ ดาวน์โหลด

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวอัญธิกา (เฌอแตม) นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โทร.0895007478

นายนรเศรษฐ (อรรถ) นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส โทร 0831768875

นายวราชัย (หรั่ง) นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โทร.0614980904

นายนรชัย (ปอนด์) นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส โทร.0962598787