บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน 2566 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน 2566 และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน 2566

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566